Haber Detayı
03 Şubat 2020 - Pazartesi 16:53 Bu haber 53 kez okundu
 
FSRU ile ilgili bilirkişi heyetinin tamamı "ÇED Olumsuz" kararı verdi
Keşan Güncel Haberi


Sazlıdere Sahili açıklarında yapılması planlanan, Saros  FSRU Gemi İskelesi Projesi için mahkemeye yapılan itiraz üzerine Edirne İdari Mahkemesi ve bilirkişi heyetinin, 1 Kasım 2019 tarihinde bölgede yaptıkları incelemenin ardından "ÇED Olumsuz" kararı vermesiyle ilgili olarak 1 Ocak 2020 Cumartesi günü Sazlıder Sahili'nde basın açıklaması yapıldı.

Saat 13.30 sıralarında, Sazlıdere Köyü'nde başlayan basın açıklamasına; CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Sazlıdere Köyü Muhtarı Mehmet Özdemir, Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, davanın avukatlığını üstlenen Avukat Bülent Kaçar, Saros Dayanışma Gönüllüleri, bazı siyasi partilerin temsilcileri ile Sazlıdere halk katıldı. 

Çoban: "Adı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan bu bakanlığın görevi ÇED Olumsuz Kararı vermek olduğu halde hukuksuzlukta ve halkın iradesini tanımamakta ısrar etmiştir"

Köy meydanında yapılan açıklamada konuşan Saros Dayanışma Gönüllüleri Sözcüsü Mürşide Ertürk Çoban, yaklaşık 1,5 yıl boyunca devam eden süreçte, çevre gönüllülerinin desteği, Keşan Kent Konseyi’nin önderliğinde ve Avukat Bülent Kaçar’ın bilgi ve tecrübeleriyle emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, "Evet sevgili dostlar, o gün bu gündür. Saros’umuzun ve Saros sevdalısı olan çevre dostlarımızın gözü aydın olsun. Saros Körfezinin doğa harikası Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasına FSRU (Likit Doğalgaz Yaşıma ve Yükleme Limanı) yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölge halkına rağmen ÇED Olumlu kararı vermişti. Saros Gönüllüleri olarak Edirne İdare Mahkemesinde açtığımız iptal davasında 1 Kasım 2019 günü on kişilik uzman bilirkişi heyetiyle birlikte keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmıştı. Sayın Bilirkişi Heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Saros FSRU Limanı için verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının; söz konusu projenin (iskele, boru hatları, dolgu),gerçekleştirilmesi öngörülen alanda çevreye, tarım arazilerine ve toprağa, ormanlık alana, Saros Körfezi’ne, turizme, deniz biyolojisine, balıkçılığa, kuş türlerine, bölgenin flora ve faunasına olumsuz etkilerinin olup olmayacağı, projenin şehircilik ilkelerine, kamu yararına, üst ölçekli planlara, 3194sayılı İmar Kanunu'nda belirtilen ilkelere ve imarla ilgili diğer mevzuata uygun olup olmadığı yönünde incelemeler yapıp 113 sayfalık ayrıntılı rapor hazırlamış ve geçtiğimiz günlerde mahkemeye sunmuştur. Saros Gönüllüleri olarak başından beri, Danıştay 6.Dairesinin kararında belirtildiği gibi; ‘Enez Dalyan Gölünden Evreşe Ovası kıyısına kadar uzanan kuzey Saros Körfezi kıyı kuşağının doğal yapısı ve içerdiği ekolojik çeşitliliğin korunması’ gerektiğini davalı Bakanlığa gönderdiğimiz binlerce itiraz dilekçesinde belirttik.  Hukukun üstünlüğü ilkesi gereği Danıştay kararlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açısından bağlayıcı olduğunu ve kesinleşmiş olan bu Danıştay kararlarının Saros kıyılarını koruma altına aldığını ve ÇED sürecinin sonlandırılması gerektiğini her fırsatta Bakanlığa bildirdik. Maalesef Bakanlık bölge halkının, Sazlıdere Muhtarlığının, kooperatiflerin, birliklerin, sitelerin ve Keşan Belediyesinin uyarılarını asla dikkate almamıştır. Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı hazırlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce 22 Ocak 2018 tarihinde onaylanmıştır. Proje alanında; 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Edirne Çevre Düzeni Planı çalışmaları yapılmıştır. Bu plan hükümlerine göre proje alanı Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi/Turizm Merkezi olarak planlanmıştır. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Saros Körfezinde özel ekolojik değerlerin yıkım projesi olan Saros FSRU Liman ÇED başvuru dosyası geldiğinde adı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan bu bakanlığın görevi ÇED Olumsuz Kararı vermek olduğu halde hukuksuzlukta ve halkın iradesini tanımamakta ısrar etmiştir." dedi.

"Bilirkişi raporuyla haklılığımızın ve davamızın bilimsel olarak kanıtlanmış olması hepimiz için gurur vericidir"

Sözlerinin son bölümünde, birlikteliklerinin ilk günden bu yana devam ettiğini kaydeden Çoban, "Katkı sunan, emek veren herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bilirkişi raporuyla haklılığımızın ve davamızın bilimsel olarak kanıtlanmış olması hepimiz için gurur vericidir. Proje için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun hazırlanmasından sonra, Keşan Kent Konseyi ile birlikte hareket ederek, halkın katılım toplantılarında bölge halkının yanında olup sesimizi basın yoluyla tüm Türkiye’ye duyurduk. 4 Ağustos 2018 tarihinde bölgeye dair acele kamulaştırma kararı alınmasından sonra süreci takip ederek parsel sahiplerinin iptal davaları açmaları için dayanışma içinde olduk. Tüm Saros kıyı kesimlerinde hatta Trakya bölgesinde bültenler hazırlayıp halka dağıtarak, hem halkı bilgilendirdik hem de 45.000 ıslak imza toplayıp itiraz dilekçelerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduk. 17 Mayıs 2019 da Bakanlığın Çevre Etki Değerlendirmesi Olumlu kararına karşı yürütmeyi durdurma ve iptal davamızı açtık. Tüm Saros Körfezi kıyı yerleşim yerleri ile iletişim kurarak, doğa ve yaşam savunucusu yüzlerce gönüllü ile ÇED iptal davamızın tüm masraflarını büyük bir dayanışma ruhuyla birlikte karşılamak için çalışmalar yaptık. Saros Körfezi’nde ve Trakya'da dayanışmayı büyüttük ve tüm ülkeye yaydık. 28 Ağustos 2019 da, FSRU projesini her yönü ile konuşmak için, Keşan Belediyesi konferans salonunda, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi hocalarımızdan sayın Prof. Dr. Doğanay Tolunay ve MAREM projesi lideri Hidrobiyolog Sayın Dr. M.LeventArtüz hocamızın katılımıyla 'Barselona Sözleşmesi Kapsamında Saros Körfezi' panelini gerçekleştirdik. 29 Ağustos 2019 da Edirne İdare Mahkemesi davadan BOTAŞ'ın da etkileneceğini öngörerek BOTAŞ’ı davaya dahil etti. Kararın hemen ardından BOTAŞ yetkileri kamulaştırma alanındaki toprak sahipleriyle tek tek görüşerek, belirlenen bedel üzerinden anlaşarak ödeme yapmak için imza talep ettiğini ama kamulaştırma alanında arazisi bulunan halkın çoğunluk olarak imza vermediği tespit ettik. Saros FSRU projesinde net açıklanmamakla birlikte LNG yanında benzin, gazyağı, motorin taşıyan beyaz boru hatları da bulunmakta olduğunu ve Liman yapımı gerçekleşecek olursa Saros Körfezinin İzmit, Aliağa, İskenderun veya Bandırma körfezi gibi balçık haline döneceği bir gerçekliktir. Proje için Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Turizm Kültür Gelişim Bölgesi ilan edilen ve 1. Derece Deprem bölgesi olan Saros Körfezi’nin uygun olmadığı gerçeğini dahi göremezden gelen Bakanlığa karşı maalesef doğayı ve denizimizi savunduk. Saros Gönüllüleri olarak Keşan Kent Konseyinin ve Trakya Platformunun katkılarıyla, davamıza sonuna kadar inanarak çocuklarımıza temiz bir doğa ve deniz bırakabilmek için tüm süreci sonuna kadar dayanışma ruhuyla yürüttük. Saros’umuzun gözü aydın olsun." diye konuştu.

Kaçar: "ÇED olumlu kararını iptal ettirirsek, yeni bir ÇED raporuyla gelebilirler"

Daha sonra söz alan Trakya Platformu Hukuk Kurulu Üyesi Av. Bülent Kaçar, çevre mühendisliği açısından, orman mühendisliği açısında, ziraat mühendisliği, jeoloji mühendisliği açısından, petrol ve doğalgaz mühendisliği açısından, inşaat mühendisliği açısından, şehir plancılığı açısından, biyolog-bitki bilimciliği açısından, ornitolog-kuş bilimciliği açısından yapılan değerlendirmeler sonucunda, bilirkişi heyetinde yer alan tüm yetkililerin "ÇED Olumsuz" kararı verdiğini söyledi. Bahse konu projenin hayata geçirilmesi için ısrar edileceğini dile getiren Kaçar, şunları söyledi; "Su uyur, doğa düşmanları uyumaz. Çünkü sermaye ve şirket bu projeyi kafasına koyduysa, hele BOTAŞ avukatının cevap dilekçesinde bahsettiği gibi bu limandan aktarılacak doğalgazın dış alım taahhütlerinin imzalandığı belirtilmişse ve Avrupa’ya yeni pazarlara ulaştırılacağına dair taahhütler de varsa, bu projede ısrar edecekler ve ellerinden geldiğince hukuksal kazanımlarımızı geri çevirmeye çalışacaklardır. Muhtarlık, konsey, kooperatifler ve halk olarak, süreci sıkı takip etmemizde büyük fayda var. Kurumlar, mutlaka itirazlarını süresinden önce vermiş olmalıdır. Binlerce itiraz dilekçemizi vermemiz önemli. Uygulama imar planlarıyla bölgede ciddi çalışmalar yürütülebilir. ÇED olumlu kararını iptal ettirirsek, yeni bir ÇED raporuyla gelebilirler. Artvin’deki altın madeni süreci hatırlayın. Orada ÇED süreci tam 25 yıl sürdü. En az 7-8 defa kararlar iptal edildi ve en sonunda ÇED kararı iptal edilmedi. Dolayısıyla bizim bu süreçleri çok sıkı takip etmemiz gerekiyor. Muhtarlıkta uygulama imar planları ile ilgili kapsamlı plan değişikliği askıya çıkmış. Bu hafta başı kapsamlı bir yazı hazırlayıp iletmeliyiz ki sizler de eşinizi dostunuzu alıp, kaymakamlığa dilekçelerinizi verebilesiniz. Sizler de dilekçelerin verilmesinde acele etmelisiniz. Biz halkız ve bu dayanışmayı büyüterek bu belalardan kurtulmalıyız. Sürece olan katkınızdan dolayı teşekkürler."

Karagöz: "Aynı şeyleri bir daha yaşayabiliriz"

Basın açıklamasında son olarak konuşan Hasan Karagöz, mahkemenin yürütmeyi durdurma ve iptal yönünde karar vermesinin ardından geri dönülemeyeceğini dile getirerek, "İtirazlar olacaktır, ama yeni bir ÇED raporu istenecektir. Aynı şeyleri bir daha yaşayabiliriz. 3 yıl sonra mı, 6 ay sonra mı bilinmez. Veya böyle bir şeyi bir daha da yaşamayabiliriz. Şimdiden bilemiyoruz. Bu konuda antrenmanlıyız. Ciddi anlamda pratik de kazandık. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bizlerin karşısında çok sesli bir enstrüman vardı ve bizler sadece koro şefliği yaptık. Biz bu işin koordinasyonunu yaptık ve çok seslilik vardı. Benden önceki yürütme kurulu başkanımıza ve bize destek veren bütün halkımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. Yapılan açıklamalar sırasında, Sazlıdere Köyü halkı ve Saros Gönüllüleri, "Saros'uma dokunma" pankartları açtı. Basın açıklaması, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

(www.gundemsaros.com)

Kaynak: (KGH) - KEŞAN GÜNCEL HABER Editör: Semra ANLAR
 
Etiketler: FSRU, ile, ilgili, bilirkişi, heyetinin, tamamı, "ÇED, Olumsuz", kararı, verdi,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
63
0
3
9
18
30
2
Trabzonspor
58
0
3
10
16
29
3
Sivasspor
54
0
6
9
15
30
4
Galatasaray
52
0
5
10
14
29
5
Beşiktaş
50
0
9
5
15
29
6
Fenerbahçe
49
0
9
7
14
30
7
Alanyaspor
48
0
8
9
13
30
8
Göztepe
38
0
12
8
10
30
9
Gaziantep FK
38
0
10
11
9
30
10
Antalyaspor
37
0
11
10
9
30
11
Kasımpaşa
36
0
14
6
10
30
12
Gençlerbirliği
32
0
14
8
8
30
13
Denizlispor
32
0
14
8
8
30
14
Yeni Malatyaspor
29
0
15
8
7
30
15
Çaykur Rizespor
29
0
16
5
8
29
16
Kayserispor
28
0
15
7
7
29
17
Konyaspor
27
0
12
12
5
29
18
MKE Ankaragücü
25
0
15
10
5
30
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı